Vielse

Planlegger dere bryllup? Velkommen til vielse i Eidsvåg kirke!

VielseFor praktisk informasjon og avtale om tidspunkt kan dere konakte Kirketorget tlf.: 55 59 32 10

Epost: kirketorget@bergen.kirken.no 
Dere kan også finne nyttig informasjon kirken.no sin side om vielser


Prøvingsattest:

For at vielsen skal finne sted må presten ha mottatt prøvingsattesten. Brudeparet må selv henvende seg til Folkeregisteret/Skattekontoret for å få slik attest. Ved å gå inn på http://www.skatteetaten.no/ finner dere skjema «Erklæring fra brudefolkene» og «Forlovererklæring». Skjemaene fylles ut og sendes/leveres til det folkeregister dere tilhører. Folkeregisteret vil så utstede en prøvingsattest. Brudepar sender/leverer prøvingsattesten til soknepresten i menigheten der vigselen skal finne sted. Prøvingsattesten må være på plass senest 3 uker før vielsesdagen. Vær obs på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder, den må derfor ikke bestilles for tidlig.

Informasjosskjema:
Etter kontakt med Kirketorget, vil dere få tilsendt skjema ”Vi ønsker kirkelig vigsel”. Dette ber vi dere fylle ut og returnere til menigheten der vigselen skal være snarest. Presten tar kontakt med dere 3-4 uker før vielsen for samtale.

Musikk:
Særskilte musikkønsker må godkjennes av organist, dere må i så tilfelle ta kontakt med organist i god tid før vigselen.

Pris:
Bergen kirkelige fellesråd får rammetilskudd kun for vielser hvor brudeparet er bosatt i Bergen kommune. De har derfor i sak 027/10 vedtatt å ta betalt, kr 2800,- når begge brudefolkene er bosatt utenfor kommunen. Faktura vil bli sendt etter at vielsen har funnet sted. Vielser er gratis hvis en av brudefolkene har bostedsadresse innenfor den menigheten vielsen skal foregå. Ved valg av annen kirke, enn der man bor, kan det være at dere må betale kr 2600,- for prest ved vielsen. Faktura vil bli sendt fra Bjørgvin Bispedømmekontor etter at vielsen har funnet sted.

Lykke til med den store dagen.