Medarbeidere


Ansatte

 

 

ADMINISTRASJONSLEDER:
Henriette Ørbeck Warpe

Mobil: 416 33 898
Direktelinje 55 30 81 96
hw576@kirken.no

 

 

     
  FRIVILLIGHETSKOORDINATOR:
Berit Vik Sletten
Mobil: 404 68 155
Direktelinje: 55 30 81 90/97
bs256@kirken.no
SOKNEPREST fra 1. mai:
Børge Ryland

Mobil: 932 55 774
Direktelinje: 55 30 81 91
br265@kirken.no
     
 
KAPELLAN:
Johnny Leikvoll
Mobil: 920 12 643
Direktelinje: 55 30  81 98
jl555@kirken.no
 
KANTOR:
Jon Stubberud

Mobil: 414 32 232
Direktelinje: 55 30 81 93
js587@kirken.no
     
  KIRKETJENER:
Kalaregy Drange (Regy)

Mobil: 951 74 260
Direktelinje: 55 30 81 95
kd722@kirken.no

KATEKET:
 Margrete Stordal

Mobil: 904 02 081
Direktelinje: 55 30 81 94
ms488@kirken.no

     
  UNGDOMSMEDARBEIDER:
Anne Kristin Viseth

Mobil: 994 71 091
ak-viseth@hotmail.com
UNGDOMSMEDARBEIDER:
Martin Velsvik

Mobil: 452 52 489
martin.velsvik91@gmail.com
     
     
  MENIGHETSRÅDSLEDER
Henning Andreassen

Mobil: 47936051
henning@panrenhold.no
 
     
     

 

Alle henvendelser knyttet til bestilling av dåp, bryllup og gravferd gjøres direkte med Kirketorget, telefon 55 59 32 10.