Menighetsmøte om BKF's virksomhetsgjennomgang
Menighetsmøte om BKF

BKF står i en prosess hvor store strukturelle endringer diskuteres.  I den anledning vi invitere til menighetsmøte etter gudstjenesten 18. februar kl. 11. Representant fra stab og menighetsråd vil redgjøre for de viktigste endringene, og ta imot innspill til videre prosess. Velkommen til en litt annerledes kirkekaffe! 

 

Kort presentasjon med lenke til dokumentene finner du her: 

http://bergen.kirken.no/Artikler/Nyheter/ArticleId/51925/-Kirken-har-utvilsomt-behov-for-strukturelle-endringer