Velkommen til dåp i Eidsvåg kirke!
Velkommen til dåp i Eidsvåg kirke!

Velkommen til dåp i Eidsvåg kirke!

I gudstjenestelisten til høyre finner dere hvilke søndager det er dåp i kirken i den nærmeste tiden.

Videre kan dere her finne informasjon om bestilling av dåp, datoer for dåpssamtaler, hvor dere tar kontakt og innsending av elektronisk forespørsel.

 

Til lykke med å ha blitt foreldre. Å bli foreldre til et barn er en gave og en oppgave. Dåpen er for kirken det sted og den anledning der det tydligst bir markert at Gud gir uten krav. Gud bekrefter sin nåde og kjærlighet  uten om og men. Vel møtt til dåp!
Vi ønsker å møte dere som er foreldre til samtale. Dette ikke minst fordi vi finner det meningsfullt at dere selv er med og bidrar i det som skjer - og det er ofte lettere å snakke om det når det ikke er andre tilstede. I stedet for felles dåpssamtaler har vi nå samtaler enkeltvis. Det vil si at i hovedsak er det den som skal ha gudstjenesten som kontakter dere for å avtale tid for samtale.

 

Forespørsler om dåp, registrering, hvem kontakter dere!

KIRKETORGET er et sentralt kontor for alle kirkene i Bergen. Der tar de imot forespørsel og ordner med papirene i forbindelse med dåp. En stund etter fødsel vil dere motta invitasjon til dåp fra den kirken dere hører til.  

På hjemmesiden er det lagt til rette for at dere selv kan finne mulige gudstjenester/søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen.
Elektronisk forespørsel om dåp fungerer fint ved bruk av PC, mens vi fortsatt har problemer med å få det til å fungere tilfredsstillende på  nettbrett og mobil.

Les disse punktene før dere går videre til skjemaet:
1. Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.
2. Ønsker dere å døpe barnet i en annen kirke i Bergen, bør dere avtale dette med presten i den menigheten, før dere fyller ut skjema på hjemmesiden til den aktuelle menigheten.
3. Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen, må dere ta kontakt med Kirketorget på 55 59 32 10, for å ordne med papirene, og med menigheten dere vil døpe barnet i, for å avtale tid.
4. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år. I praksis sier vi det året da ungdommer konfirmeres.

 Gå til skjema her... 
 
KIRKETORGET kan også kontaktes på telefon eller felles epost:

Telefon: 55 59 32 10
Epost: kirketorget@bergen.kirken.no

Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen
Sentralbord: 55 59 32 00

Med ønske om alt godt og rik velsignelse over barn og familie!