Tikaffeen
Tikaffeen
Samling annehver tirsdag kl.10 med kaffe og bilijard for menn i sin beste alder.

Datoer: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 11/11, 25/11 og  9/12 er et adventsmøte.

Kontakt: Roland Toppe mob. 98 80 96 60