Hyggetreff
Hyggetreff

Vi møtes i menighetssalongen første tirsdag i måneden kl 11.30-13.30.

Vi starter opp den 6/9 og har ellers samlinger: 4/10, 1/11

6/12 er det adventsmøte.